สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย
บริษัท เอ็ม.บี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
100/8 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/แฟกซ์ : 02-953-8243
มือถือ : 095-670-6539
E-mail : panyawat.mbtec@gmail.com
            panjarat@mbtec-waste2energy.com

สำนักงานสาขา 1
โทรศัพท์/แฟกซ์ : 042-117-494
555 ม.5 ซ.บ้านหนองเตาเหล็ก
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

ตัวแทนใน สปป.ลาว
Mr. K.T. (Chau) Tran 
E-mail : k.t.chau@mbtec-waste2energy.com