บริษัท เอ็ม.บี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ประกอบธุรกิจกำจัดขยะแบบบูรณาการ เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกรรมวิธีการหมักแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) ผสมผสานกับเทคโนโลยีของ บริษัทฯ ที่ได้มีการค้นคว้าและทดลองมานานกว่า 30 ปี โดยผลของกระบวนการ สามารถเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก ได้แก่ วัสดุรีไซเคิล น้ำหมักชีวภาพ วัสดุปรับปรุงดินและกากขยะอนินทรีย์ที่เหลือจากการหมัก ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบ Gasification ได้


ข่าว
- โรดแมปการจัดการขยะมูลฝอย
- ขยะสะสม 20 ล้านตัน คพ. ดันโร้ดแม็ป "บริหารจัดการขยะแห่งชาติ"
- "ขยะล้นเมือง" กฎหมายล้าสมัย-งบไม่พอ จี้เลิกทิ้งชนบท-ดึงผู้ผลิตสินค้าแก้ปัญหา
- เปิดโรดแมปจัดการขยะยุค คสช. คืนความสุขให้ประชาชนได้จริงหรือ ?
- ประยุทธ์วอนประชาชนอย่าต้านสร้างบ่อขยะ
- วิกฤติขยะล้นเมือง "วาระแห่งชาติ"
- สวีเดนขยะหมดเกลี้ยงจนต้องนำเข้า 800,000 ตัน เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
- จับตา "วิกฤติขยะ ปี 2558" ล้นเมืองก่อมลภาวะ
- ขยะทองคำ

 

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และ บริษัท เอ็ม.บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557